Kiedy piszemy h?

Opublikowano:

  1. Kiedy wymienia się na g, z, ź lub ż
  2. Na początku wyrazów przed -os, -is, -um i el
  3. W cząstkach wyrazów typu hipo-, helio-, hiper-...

① Kiedy wymienia się na g, z, ź lub ż

Dwuznak ch piszemy wtedy, gdy w innych formach tego samego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych wymienia się na g, z, ź lub ż np. waha się - waga lub ważyć, druh - drużyna, błah - błazen lub błaźnić się

② Na początku wyrazów przed -os, -is, -um i el

Np. hostia, histeria, humanitarny, Helena

③ W cząstkach wyrazów typu hipo-, helio-, hiper-...

hekto-, np. hektolitr, hektopaskal
helio- , np. heliocentryczny, Helios
hemo-, np. hemofilia, hemoglobina
hetero-, np. heteromorfizm, heterodoksja
higro-, np. higroskopijny, higrometr
hiper-, np. hiperbola, hiperwentylacja
hipo-, np. hipokryta, hipodrom
homo-, np. homonim, homoseksualista
hydro-, np. hydrobiologia, hydrofor


Sprawdź listę często uhywanych wyrazów z h oraz kiedy piszemy ch ›

‹ Wróć do listy postów

© 2024 Słownikomat. Strona korzysta z plików cookie.