Kiedy piszemy rz?

Opublikowano:

  1. Kiedy wymienia się na r
  2. Zwykle po literach p, b, t, d, k, g, ch, j, w
  3. W końcówkach -mierz, -mistrz oraz przeważnie -arz i -erz

① Kiedy wymienia się na r

Dwuznak rz piszemy wtedy, gdy w innych formach danego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych wymienia się na r np. morze - morski, piłkarz - piłkarski, mądrze - mądrość

② Zwykle po literach p, b, t, d, k, g, ch, j, w

Domyślnie dwuznak rz piszemy gdy występuje po literach p, b, t, d, k, g, ch, j oraz w np.
przygoda, dobrze, potrzeba, drzemka, krzak, grzmot, chrzciny, dojrzały, wrzask

Uwaga! W niektórych wyrazach po literach k, p, w wyjątkowo piszemy sz: kształcić, kształt, kształtny, wykształcenie, pszczoła, pszczelarstwo, pszczeli, pszczółka, pszenica, pszeniczny, pszenny, Pszczyna, pierwszy, wszędzie, wszyscy, wszystko

Uwaga! sz piszemy w formach przymiotników zakończonych na -szy, -sza, -sze, bez względu na literę poprzedzającą to zakończenie, np. grubszy, krótszy, lepszy, większy, najgrubszy, najlepszy, najkrótszy, największy.

③ W końcówkach -mierz, -mistrz oraz przeważnie -arz i -erz

Dwuznak rz piszemy także w końcówkach rzeczowników -mierz oraz -mistrze np. dalmierz, kątomierz, burmistrz, zegarmistrz, a także przeważnie w końcówkach -arz i -erz np. kucharz, piekarz, fałszerz, rycerz

Uwaga! Wyrazy kończące się na -arz, -erz należy sprawdzać słowniku, ponieważ w języku polskim występuje też sporo wyrazów z końcówkami -aż, -eż np. masaż, pejzaż, bandaż, witraż, papież, krzyż, kradzież, młodzież, odzież.


Sprawdź listę często używanych wyrazów z rz oraz kiedy piszemy ż ›

‹ Wróć do listy postów

© 2024 Słownikomat. Strona korzysta z plików cookie.